Samen werken aan inclusief onderwijs: leren waarderen van verschillen

instituut voor
inclusief onderwijs

Waarom

In Nederland groeien steeds meer kinderen en jongeren op met het idee dat het aan hen ligt dat ze afwijken van de norm en daarom niet in de eigen (school)context passen. Zorgstructuren in scholen ontploffen en het aantal kinderen en jongeren dat verwezen wordt naar het speciaal onderwijs en de jeugdhulp blijft maar groeien. Het Instituut voor Inclusief Onderwijs ziet nog zoveel mogelijkheden om het anders te doen, op basis van onze praktijkervaringen en onderzoek. Daarbij willen we scholen helpen en eraan bijdragen dat scholen samen leren en kennis en ervaringen beschikbaar stellen voor heel het onderwijs. “Daarom hebben wij het Instituut voor Inclusief Onderwijs opgericht.

 

Oprichters:
Willeke Doornbos & Bert Wienen

Wat we doen

Wat

Vanuit het besef dat inclusief onderwijs allereerst gewoon heel goed onderwijs is, werken we samen met scholen en samenwerkingsverbanden die echt stappen willen maken in het bereiken van meer inclusie, te beginnen in de klas. In het instituut verbinden en delen we onze gezamenlijke kennis en ervaringen volgens een uitgekiende aanpak waarin het leren met elkaar centraal staat.

onze aanpak

Kwaliteitsaanpak

Onze kwaliteitsaanpak zorgt ervoor dat scholen beter worden in het bereiken van inclusief onderwijs. We begeleiden scholen en maken gebruik van een uitgekiende methodologie om duurzame verandering te realiseren.


Actieonderzoek gericht op verandering

Door actieonderzoek helpen wij scholen om concrete stappen te zetten richting inclusie. We richten ons op het identificeren van obstakels en het implementeren van effectieve strategieën om inclusief onderwijs te bevorderen.


Maatwerk

We bieden maatwerkondersteuning aan scholen, afgestemd op hun specifieke behoeften en uitdagingen. Geen standaardoplossingen, maar oplossingen die aansluiten bij de unieke context van elke school.

onze aanpak in
de praktijk

In de praktijk

Onze aanpak begint met het commitment van de bestuurder en directie van de school of scholen in een samenwerkingsverband om daadwerkelijk inclusie te bereiken door het aanpassen van de schoolcontext. We hanteren daarvoor het contextuele model van inclusie waarin we continu afvragen hoe we contexten kunnen veranderen vanuit een pedagogische didactische grondhouding. We werken samen met 8-12 scholen binnen één tranche, waarbij de scholen zich kunnen bevinden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of een samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Driejarig proces

Gedurende een periode van drie jaar begeleiden we deze scholen op drie manieren:

 

Kwaliteitsaanpak

We implementeren een kwaliteitsaanpak om de scholen te ondersteunen bij het realiseren van inclusief onderwijs.

Actieonderzoek gericht op verandering:

We helpen scholen om zelf actieonderzoek uit te voeren  om concrete veranderingen te bewerkstelligen en obstakels op te lossen.

Maatwerk

We bieden maatwerkondersteuning aan, aangepast aan de specifieke behoeften van school.

We vinden het belangrijk dat er draagvlak is in de organisatie om echt werk te maken van Inclusiever Onderwijs. Daarom betrekken we schoolbesturen en de directie vanaf de werving van collega’s in de organisatie en zorgen we ervoor dat we elkaar tussentijds spreken.

 

De deelnemers vanuit verschillende scholen krijgen een korte en actiegerichte opleiding, waarmee ze binnen hun eigen school aan de slag gaan. Gedurende drie jaar bieden we opleiding, ondersteuning en intervisie vanuit ons Instituut. Tegelijkertijd leren deelnemers van verschillende scholen (tranche) van elkaar en delen ze kennis en ervaringen.

Kennis delen

Het Instituut streeft ernaar kennis te delen en beschikbaar te stellen voor de gehele onderwijspraktijk in Nederland. De uitkomsten van ons onderzoek worden beschikbaar gesteld via de website van het Instituut (IIO).

blogs/
linkedin feed

Blog berichten


Nu al weten wat het contextuele model van inclusief onderwijs is? Bekijk en bestel het boek van Bert Wienen.

Instituut voor Inclusief Onderwijs