Hoe doen wij het

Onze aanpak voor inclusief onderwijs

Ontdek hoe IvIO zich inzet voor het bevorderen van inclusief onderwijs. Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring, onderzoek en samenwerking met scholen en onderwijsprofessionals.

Kwaliteitsaanpak

Onze kwaliteitsaanpak zorgt ervoor dat scholen beter worden in het bereiken van inclusief onderwijs. We begeleiden scholen en maken gebruik van een uitgekiende methodologie om duurzame verandering te realiseren.

Actieonderzoek gericht op verandering

Door  actieonderzoek helpen wij scholen om concrete stappen te zetten richting inclusie. We richten ons op het identificeren van obstakels en het implementeren van effectieve strategieën om inclusief onderwijs te bevorderen.

Maatwerk

We bieden maatwerkondersteuning aan scholen, afgestemd op hun specifieke behoeften en uitdagingen. Geen standaardoplossingen, maar oplossingen die aansluiten bij de unieke context van elke school.

Praktische Implementatie

Een kijkje in hoe onze aanpak wordt geïmplementeerd in scholen. Van het commitment van schoolbesturen tot de concrete stappen die scholen nemen om inclusie te bereiken.

Aanpak vanuit individueel model

Het individuele model van inclusie redeneert vanuit de individuele leerling en het aanpassen rondom individuen. Inclusief onderwijs is in deze optiek het toekomen aan alle individuele ondersteuningsbehoeften. De context wordt als het ware ‘onveranderbaar’ voorgesteld.

onze aanpak in de praktijk

Aanpak vanuit contextuele model

Het contextuele model vertrekt vanuit de gedachte dat onze normen bepalen wat we normaal en afwijkend (gedrag) vinden. Het bevraagt continu de context en past deze aan, aan de populatie op de school.

Driejarig proces

Gedurende een periode van drie jaar begeleiden we deze scholen op drie manieren:

Kwaliteitsaanpak

We implementeren een kwaliteitsaanpak om de scholen te ondersteunen bij het realiseren van inclusief onderwijs.

Actieonderzoek gericht op verandering:

We helpen scholen om zelf actieonderzoek uit te voeren  om concrete veranderingen te bewerkstelligen en obstakels op te lossen.

Maatwerk

We bieden maatwerkondersteuning aan, aangepast aan de specifieke behoeften van elke school.

De door de schoolbestuurder en directie geselecteerde mederwerkersfunctionarissen binnen de scholen krijgen een korte en actiegerichte opleiding, waarna ze binnen de scholen aan de slag gaan. Gedurende de drie jaar ontvangen zij vervolgopleiding, ondersteuning en intervisie vanuit ons instituut. Tegelijkertijd leren de scholen binnen de tranche van elkaar en delen ze kennis en ervaringen.

Kennis delen

Het Instituut streeft ernaar kennis te delen en beschikbaar te stellen voor de gehele onderwijspraktijk in Nederland. De uitkomsten van ons onderzoek worden beschikbaar gesteld via de website van het Instituut (IIO).

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u vragen over onderzoek en artikelen?
Neem gerust contact met ons op, of stuur direct een bericht aan Bert of Willeke